Najlepszy broker

Jakie są adresy stron internetowych dotyczące funduszy?

Pierwszym adresem, który powinien być sprawdzony przez każdego inwestora jest strona internetowa konkretnego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI0, gdzie można znaleźć dwa najważniejsze dokumenty funduszu, czyli statut i prospekt informacyjny. Dodatkowe informacje, wraz z analizami można znaleźć na witrynach poświęconych funduszom i inwestowaniu.

Pierwszym krokiem, który powinien wykonać inwestor jest zrozumienie podziału funduszy ze względu na ryzyko inwestycyjne.

Najlepszym źródłem informacji o danym Funduszu Inwestycyjnym jest strona Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) zarządzającego tym funduszem. Można tam znaleźć wiele przydatnych informacji, a w tym statut (w formie skróconej pełnej) i prospekt emisyjny. Podobne informacje można również znaleźć na stronach internetowych banków i biur maklerskich dystrybuujących jednostki uczestnictwa danych funduszy.

Najlepszym specjalistycznym portalem finansowym zajmującym się bieżącą analizą Funduszy Inwestycyjnych jest witryna Analizy Online .

Dwa największe portale finansowe również dostarczają wiele informacji dotyczących inwestycji w fundusze:

Bankier.pl – strony serwisu poświęcone funduszom inwestycyjnym

Money.pl – strony serwisu poświęcone funduszom inwestycyjnym

Informacje o inwestowaniu w fundusze są również dostępne na dwóch głównych krajowych portalach, czyli:

Strony portalu Onet.pl poświęcone funduszom inwestycyjnym

Strony portalu Wirtualna Polska (wp.pl) poświęcone funduszom inwestycyjnym

Dodatkowo, można zajrzeć na strony Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA) . Jest to organizacja, która reprezentuje środowisko towarzystw funduszy inwestycyjnych, a jej cele to mi.in.: wspieranie rozwoju towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce, upowszechnianie wiedzy o funduszach inwestycyjnych oraz rozwijanie i doskonalenie zasad etyki zawodowej specjalistów związanych z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi.

Inne interesujące witryny to:

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)

Giełda Papierów Wartościowych (GPW)

New Connect (NC)

Rynek obligacji Catalyst

Zawsze pozostają także zasoby Internetu:

W ramach przerwy w analizach funduszy można zająć się czymś innym, na przykład pooglądać zdjęcia z podróży… Może Portugalia? Lisbona, Porto, Tomar, Batalha, Alcobaca, Obidos, Nazare, Peniche… Piękne zabytki i wąskie uliczki… www.protugal-photos.net